Odjel za ortopediju i traumatologiju

Odjel za ortopediju i traumatologiju

Ortopedija i traumatologija je kirurška struka koja obuhvaća dijagnostiku, neoperativno i operativno liječenje bolesti, te prirođenih i stečenih deformacija sustava za kretanje. Isto tako vodi brigu i o prevenciji navedenih stanja. U djelokrug rada struke spadaju i ozljede sustava za kretanje, uključujući i urgentna stanja iz ove oblasti.

Na odjelu za ortopediju i traumatologiju NMB Vukovar zaposleno je četri specijalista ortopedije sa subspecijalizacijom iz traumatologije lokomotornog sustava, te jedan specijalist ortopedije i traumatologije. Također je zaposlen i jedan specijalizant ortopedije i traumatologije.Polikliničko konzilijarna služba organizirana je kroz dvije ortopedske ambulante opremljene modernim ultrazvučnim aparatima. U ortopedskim ambulantama vrši se dijagnostika, prevencija, konzervativno liječenje i skrb za bolesnike sa bolestima sustava za kretanje. Također se vrši ultrazvučni pregled i probir (eng. screening) dječijih kukova. U ortopedskim ambulantama zaposlene su dvije medicinske sestre, koje su obučene za rad sa ortopedskim bolesnicima, te administrator.

Odjel za ortopediju i traumatologiju raspolaže sa ukupno devetnaest kreveta smještenih u klimatizirane, dvokrevetne sobe,te jednom jednokrevetnom sobom. Brigu o bolesnicima, uz liječnike provodi deset medicinskih sestara, raspoređenih u smjene, posebno obučenih za brigu o bolesnicima sa bolestima i ozljedama sustava za kretanje.

Odjel za ortopediju i traumatologiju raspolaže sa dvije kiruške sale, opremljene modernim artroskopskim stupovima. Sale su također opremljene modernim repozicijsko ekstenzijskim operacijskim stolovima, prilagođenim izvođenju ortopedsko traumatoloških zahvata, te mobilnim RTG uređajima. U ortopedskim salama zaposlene su sestre istrumentarke, posebno obučene za sudjelovanje u operacijama sustava za kretanje.

U NMB Vukovar ortopedi i traumatolozi kroz dežurstva izvode konzervativno i operativno liječenje ozljeda sustava za kretanje.