Poliklinika / Dijagnostika – Radiologija

Liječnici-specijalisti u ugovorenim ambulantama i dijagnostici
D01 - KLASIČNE I KONTRASTNE PRETRAGE 1
D23 - KLASIČNE I KONTRASTNE PRETRAGE 2
D02 - DENZITOMETRIJA
D03 - ULTRAZVUK
D04 - CT-KOMPJUTORIZIRANA TOMOGRAFIJA
D05 - MR-MAGNETSKA REZONANCIJA
D16 - MAMOGRAFIJA - STEREOTAKSIJSKI NAVOĐENA VAKUUM ASISTIRANA BIOPSIJA
D18 - RADIOLOGIJA - SNIMANJE ZUBI
D19 - MAMOGRAFIJA
D24 - RTG IV UROGRAFIJA
D25 - RTG DIJASKOPIJA
D30 - UZV DOJKI
D31 - UZV VRATA
D32 - UZV CITOPUNKCIJA
D33 - UZV DOPPLER
D35 - ULTRAZVUK 2
D43 - UZV LOKOMOTORNOG SUSTAVA
D44 - UZV- CEUS (KONTRASTNI UZV)
D45 - UZV DOJKI - CORE BIOPSIJA