Zaštita osobnih podataka

Politika o zaštiti osobnih podataka i privatnosti

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je od 25.05.2018. godine u primjeni je Opća uredba o zaštiti podataka (EU 2016/679, dalje u tekstu: Uredba), koja se obvezujuće i izravno primjenjuje u svim članicama Europske unije pa tako i u Republici Hrvatskoj.

Prema Uredbi, NMB Vukovar je odgovorna za zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba, čije osobne podatke obrađuje, te u tom smislu provodi odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, kako bi osigurala razinu sigurnosti koja je u skladu s zahtjevima propisa o zaštiti osobnih podataka.

NMB Vukovar omogućava ostvarivanje prava osoba (ispitanika) čije podatke obrađuje (članak 12. – 23. Uredbe):

  • Pravo na pristup informacijama
  • Pravo na ispravak
  • Pravo na brisanje
  • Pravo na ograničenje obrade
  • Pravo na prenosivost podataka
  • Pravo na prigovor

 

Ukoliko smatrate da je Voditelj obrade prilikom obrade osobnih podataka prekršio hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka možete se obratiti NMB Vukovar kako bi se riješila eventualna sporna pitanja. U slučaju povrede osobnih podataka imate pravo uložiti Zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb.

Ako bude utvrđena povreda osobnih podataka i ako bude vjerojatno da će ta povreda prouzročiti rizik za prava i slobode ispitanika, NMB Vukovar će izvijestiti bez odgađanja Agenciju za zaštitu osobnih podataka kao nadzorno tijelo o povredi osobnih podataka, najkasnije u roku od 72 sata od saznanja o povredi. Ako je vjerojatno da će povreda prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika, NMB Vukovar će na odgovarajući i učinkovit način informirati ispitanika o povredi osobnih podataka.

NMB Vukovar je imenovala Službenika za zaštitu podataka.

Kontakt podaci Službenika za zaštitu podataka:

Maša Pušić, mag. iur., spec.iur.
e-mail: jedinica-za-kvalitetu@ob-vukovar.hr

Ukoliko želite ostvariti neko od navedenih prava, koristite za to Obrazac zahtjeva za ostvarenje prava ispitanika (OB-ZOPI-1) (preuzeti PDF ovdje)