Financijska izvješća

Objava: 06. veljače 2020. godine

Dokument 1: Potvrda (FINA)
Dokument 2: Referentna stranica
Dokument 3: Godišnji financijski izvještaji 2019.
Dokument 4: Bilješke uz godišnji financijski izvještaj 2019.