Poliklinika / Dijagnostika – Laboratorijska i tranfuzijska medicina

Liječnici-specijalisti u ugovorenim ambulantama i dijagnostici
D10 - MEDICINSKA BIOKEMIJA 1
D10 - MEDICINSKA BIOKEMIJA 2
D07 - TRANSFUZIJSKA MEDICINA 1
D42 - TRANSFUZIJSKA MEDICINA 2
D17 - TRANSFUZIJSKA MEDICINA ZA POREMEĆAJ HEMOSTAZE