Odjel za opću kirurgiju i urologiju

Liječnici-specijalisti

mr.sc. Mohamed Kamal, dr.med., specijalist opće kirurgije, uži specijalist abdominalne kirurgije
mr.sc. Antun Matić, dr.med., specijalist opće kirurgije
Vesna Vasić, dr.med. specijalist opće kirurgije, uži specijalist abdominalne kirurgije
dr.sc. Dragan Manojlović, dr.med., specijalist opće kirurgije, uži specijalist vaskularne kirurgije
Ivica Šuvak, dr.med., specijalist opće kirurgije, uži specijalist abdominalne kirurgije
Mario Palinkaš, dr.med., specijalist opće kirurgije
Nenad Čekić, dr.med., specijalist opće kirurgije
Vaso Žarkić, dr.med., specijalist urologije, uži specijalist urološke onkologije
dr.sc. Ivan Radoja, dr.med., specijalist urologije, uži specijalist neurourologije i urodinamike

Glavna sestra

Ivana Kvesić,
bacc.med.tech.

Specijalizanti

Palmer Preisberger, dr.med
Marijan Matijević, dr.med.
Luka Kustura, dr.med.

Odjel za opću kirurgiju i urologiju

U poliklinčkoj djelatnosti ambulantno se zbrine oko 30.000 pacijenata godišnje, te oko 1.500 na bolničkom liječenju. U 4 opremljene operacijske sale učini se oko 2.500 operacijskih zahvata. Kirurški odjel ima 20 najmodernije opremljenih soba u kojima se može smjestiti 40 bolesnika.

Liječnici odjela surađuju sa drugim kirurškim ustanovama u zemlji i redoviti su aktivni sudionici domaćih i inozemnih kongresa. Na odjelu se educiraju stažisti i specijalizanti. Stručni rad medicinskih sestara je na visokoj razini.

Na odjelu se zbrinjavaju bolesnici sa bolestima iz područja opće kirurgije, abdominalne kirurgije, vaskularne kirurgije, plastične kirurgije (dojka) te urologije.

Izvode se klasični operacijski zahvati te širok raspon laparoskopskih zahvata, poput kolecistektomija, apendektomija, zbrinjavanja preponskih i trbušnih kila te resekcija crijeva zbog dobroćudnih i zloćudnih bolesti.

Svi pacijenti s novodijagnosticiranim zloćudnim bolestima predstavljaju se na sastancima multidiscipliranih timova za zloćudne bolesti te se provodi liječenje u skladu sa smjernicama međunarodnih stručnih društava.

Ambulante
  • Hitna kirurška ambulanta
  • Ambulanta za opću kirurgiju
  • Ambulanta za abdominalnu kirurgiju
  • Traumatološka ambulanta
  • Ambulanta za dojku i plastičnu kirurgiju
  • Ambulanta za vaskularnu kirurgiju
  • Ambulanta za endoskopiju probavnog sustava