Poliklinika / Dijagnostika – Anesteziologija

Liječnici-specijalisti u ugovorenim ambulantama i dijagnostici
AN0 - ANESTEZIOLOGIJA
AN1 - ANESTEZIOLOŠKA AMBULANTA ZA BOL

Dnevna bolnica i hitna ambulanta organizirane prema mjesečnom rasporedu rada liječnika-specijalista.