Obavijesti

Obavijest o sprečavanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj: 120/2016) javni naručitelj Nacionalna memorijalna bolnica “Dr. Juraj Njavro” Vukovar, Županijska 35, Vukovar, temeljem izjava predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točka 1. ZJN 2016, ili s njim povezane osobe u sukobu interesa, te člancima 77., 78., 79 ZJN 2016. na svojim internetskim stranicama javno objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točka 1 Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Nacionalna memorijalna bolnica “Dr. Juraj Njavro” Vukovar kao javni naručitelj u sukobu interesa u smislu odredbi članka 80. ZJN 2016.