Poliklinika / Dijagnostika – Interna medicina

Liječnici-specijalisti u ugovorenim ambulantama i dijagnostici
I00 - INTERNA MEDICINA AMBULANTA 1
I09 - INTERNA MEDICINA AMBULANTA 2
I10 - INTERNA MEDICINA AMBULANTA 3
I11 - INTERNA MEDICINA AMBULANTA 4
I07 - INTERNA MEDICINA AMBULANTA 5
I03 - KARDIOLOGIJA AMBULANTA 1
I09 - KARDIOLOGIJA AMBULANTA 2
I12 - DIJABETOLOGIJA 1
I26 - DIJABETOLOGIJA 2
I14 - GASTROENTEROLOGIJA
I22 - ENDOSKOPIJA PROBAVNOG TRAKTA
I25 - ENDOKRINOLOGIJA
I16 - NEFROLOGIJA
I13 - INTERNISTIČKA ONKOLOGIJA
I04 - ULTRAZVUK SRCA
I05 - KARDIOVASKULARNA DIJAGNOSTIKA - EKG 1
I24 - KARDIOVASKULARNA DIJAGNOSTIKA - EKG 2
I20 - KARDIOVASKULARNA DIJAGNOSTIKA - ERGOMETRIJA
I21 - KARDIOVASKULARNA DIJAGNOSTIKA - HOLTER
DE0 - DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJA
DE6 - DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJA 2
DE5 - DERMATOLOŠKA DIJAGNOSTIKA
ZA0 - INFEKTOLOGIJA
ZA1 - INFEKTOLOGIJA

Dnevna bolnica i hitna ambulanta organizirane prema mjesečnom rasporedu rada liječnika-specijalista.