Poliklinika / Dijagnostika – Psihijatrija

Liječnici-specijalisti u ugovorenim ambulantama i dijagnostici
PS0 - PSIHIJATRIJA
PS2 - PSIHOTERAPIJA
PS4 - SOCIJALNA PSIHIJATRIJA
PS6 - ALKOHOLIZAM I DRUGE OVISNOSTI
PS7 - BIOLOGIJSKA PSIHIJATRIJA
PSA - PSIHODIJAGNOSTIKA

Dnevna bolnica i hitna ambulanta organizirane prema mjesečnom rasporedu rada liječnika-specijalista.