Odjel za pedijatriju

Voditelj

Željka Nakić Merki,
dr. med., spec. pedijatrije

Glavna sestra

Kristina Krajnović,
bacc. med. techn.

Liječnici-specijalisti

Željka Nakić Merki, dr. med., spec. pedijatrije
Davor Bandić, dr. med., spec. pedijatrije i subspec. pedijatrijske alergologije i imunologije
Vladimira Barna, dr. med., spec. pedijatrije
Jasminka Radošević, dr. med., spec. pedijatrije
Iva Sekereš, dr. med., spec. pedijatrije
Nataša Šarčević, dr. med., spec. pedijatrije
Ivana Ozdanovac, dr. med., spec. pedijatrije

Specijalizanti

Ana Zelenika Perajica, dr. med., specijalizantica pedijatrije
Lucija Nedić, dr. med., specijalizantica pedijatrije
Diana Turjak, dr. med., specijalizantica pedijatrije

Telefonski brojevi

GLAVNA SESTRA ODJELA: 032/341-979
ODJEL PEDIJATRIJE: 032/341-953
NOVOROĐENAČKI BOKS: 032/452-160

Ambulante
  • Hitna pedijatrijska ambulanta – radno vrijeme: svakog dana od 00-24 sata (ne naručuje se; nije potrebno imati uputnicu)
  • Opća pedijatrijska ambulanta – radno vrijeme: od ponedjeljak do petka od 08 – 15 sati (ne naručuje se; potrebno je imati odgovarajuću uputnicu)
  • Dnevna bolnica – radno vrijeme: svakog dana od 00 – 24 sata (ne naručuje se; potrebno je imati odgovarajuću uputnicu)