Informacije o naručivanju

Naručivanje pacijenata

Na šalteru za centralno naručivanje pacijenata Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar možete se naručiti za specijalističke preglede i dijagnostičke postupke koji se izvode u našoj ustanovi. Ovo je mjesto na kojem se naručujete ako Vaš liječnik primarne zdravstvene zaštite iz bilo kojeg razloga nije mogao izvršiti naručivanje putem eNaručivanja.

Naručiti se možete osobnim dolaskom, odnosno dolaskom osobe koja u Vaše ime može zatražiti naručivanje. U bilo kojem slučaju nužno je predočiti medicinsku dokumentaciju.

Narudžbu isto tako možete zatražiti putem telefaksa na broj (032) 452-060. Uz osobne podatke u ovom je slučaju također potrebno “faksirati” uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite, odnosno neki drugi dokument iz kojega je vidljivo ime i prezime osobe, MBOO i uputna dijagnoza, te vaš kontakt broj telefona.

Ake se odlučite zatražiti narudžbu putem email-a, to možete učiniti slanjem elektronske pošte na lista-cekanja@ob-vukovar.hr Za ovaj način naručivanja isto tako je potrebno poslati skeniranu uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite, odnosno neki drugi dokument iz kojega je vidljivo ime i prezime osobe, MBOO i uputna dijagnoza, te vaš kontakt broj telefona.

Telefonski broj šaltera za centralno naručivanje pacijenata (032) 452-060 možete koristiti kako bi se informairali o narudžbama ili slobodnim terminima. Djelatnici na šalteru NE MOGU naručiti pacijenta za bilo kakav specijalistički pregled ili dijagnostički postupak samo na osnovu telefonskog poziva. Uz telefonski zahtjev nužno je tražene podatke poslati putem telefaksa ili email-a, kako je prethodno opisano.

Otkazivanje narudžbe

Otkazivanje narudžbi za pacijente naručene u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici Vukovar moguće je:

 

Podaci koje će pacijent dati telefonom ili poslati e-mail porukom su: ime i prezime, matični broj osigurane osobe, na koji postupak je naručen, datum u kojem terminu i broj telefona gdje ga se može kasnije kontaktirati.

Kako bi olakšali proces otkazivanja narudžbi, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je omogućio otkazivanje narudžbi na dva osnovna načina:

  • Telefonskim pozivom na bijeli telefon 0800 79 99
  • Slanjem e-mail poruke na otkazivanje@hzzo.hr

 

Podaci koje će pacijent dati telefonom ili poslati e-mail porukom su: ime i prezime, matični broj osigurane osobe, u koju ustanovu je naručen, na koji postupak je naručen, datum u kojem terminu i broj telefona gdje ga se može kasnije kontaktirati.

Osim navedenoga, otkazivanje je moguće izvršiti na web stranicama HZZO-a popunom obrasca Otkazivanje narudžbe.

Pritužbe građana

Temeljem Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. donešene od strane Hrvatskog sabora 27. veljače 2015. godine, te Akcijskog plana za 2017. i 2018. godinu, Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar uvela je besplatni telefon i e-mail adresu za provjeru listi čekanja i pritužbi građana na liste čekanja:

0800 555 662

Na besplatni telefon pozive primamo svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

E-mail adresa za slanje pritužbi: prituzbelistecekanja@ob-vukovar.hr

Lokacija šaltera za centralno naručivanje pacijenata NMB Vukovar: glavni ulaz u zgradu “Nove bolnice”.