Organizacijska struktura

NMB VUKOVAR
 • ZAJEDNIČKI POSLOVI
  • URED RAVNATELJA
   • Ured ravnatelja
   • Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
  • ODJEL EKONOMSKO – FINANCIJSKIH POSLOVA
   • Odsjek za računovodstvene i financijske poslove
    • Pododsjek za knjigovodstvo
    • Pododsjek za obračun prihoda
    • Pododsjek za obračun plaća
   • Odsjek za informatiku
    • Pododsjek za administrativne poslove
   • Odsjek za plan i analizu
  • ODJEL PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA
   • Odsjek za kadrovske poslove
   • Odsjek za pravne i opće poslove
  • ODJEL TEHNIČKIH I USLUŽNIH POSLOVA
   • Odsjek za tehničke poslove i održavanje
   • Odsjek za nabavu
   • Odsjek za zaštitu na radu
   • Odsjek za čišćenje i druge pomoćne poslove
   • Odsjek za pranje i održavanje rublja
   • Odsjek za dijetetiku i prehranu
 • MEMORIJALNO – EDUKACIJSKE DJELATNOSTI
  • ODJEL ZA MEMORIJALNO-EDUKACIJSKE DJELATNOSTI
   • Odsjek za hrvatske branitelje – „veteranska bolnica“
   • Muzej „MJESTO SJEĆANJA VUKOVARSKA BOLNICA 1991.“
 • STACIONARNA I POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
  • ODJEL ZA PEDIJATRIJU
   • Odjel za pedijatriju
   • Jedinica za intenzivirano liječenje novorođenčadi
   • Dnevna bolnica pedijatrije
   • Pedijatrijska poliklinika
    • Hitna pedijatrijska ambulanta
    • Ambulanta za opću pedijatriju
    • Ambulanta za pedijatrijsku alergologiju i kliničku imunologiju
    • Ambulanta za neonatologiju
    • Ambulanta za pedijatrijsku neurologiju
    • Ambulanta za pedijatrijsku dijagnostiku i UZV
  • SLUŽBA INTERNISTIČKIH DJELATNOSTI
   • Odjel za opću internu medicinu, kardiologiju, gastroenterologiju, endokrinologiju i dijabetologiju
    • Koronarna jedinica (Jedinica za intenzivnu njegu)
   • Odjel za infektologiju i pulmologiju
    • Ambulanta za plućne bolesti sa dijagnostikom
    • Ambulanta za zarazne bolesti
   • Dnevna bolnica internističkih djelatnosti
    • Hitna internistička ambulanta
    • Opća internistička ambulanta
    • Ambulanta za kardiološke bolesti
    • Ambulanta za kardiološku dijagnostiku
    • Ambulanta za gastroenterologiju i endoskopiju
    • Ambulanta za nefrologiju
    • Ambulanta za hematologiju
    • Ambulanta za kožne i spolne bolesti
  • SLUŽBA ZA KIRURŠKE DJELATNOSTI
   • Odjel za opću kirurgiju i urologiju
    • Dnevna bolnica
    • Ordinacija hitne kirurške medicine
    • Ordinacija za abdominalnu kirurgiju
    • Ordinacija za opću kirurgiju
    • Ordinacija za bolesti dojke i kiruršku onkologiju
    • Ordinacija za vaskularnu kirurgiju
    • Endoskopija probavnog trakta
    • Ordinacija za traumatologiju
    • Ordinacija za urologiju
    • Dnevna bolnica urologije
   • Odjel za ortopediju i traumatologiju
    • Dnevna bolnica
    • Ordinacija za ortopediju
    • Ordinacija za dječju ortopediju
   • Operacijski trakt
    • I. Sala – Ortopedija
    • II. Sala – Abdominalna i opća kirurgija
    • III. Sala – Ortopedija i urologija
    • IV. Sala – Sala za male i infektivne zahvate
   • Centralna sterilizacija
   • Poliklinika s dnevnom bolnicom
    • Dnevna bolnica za otorinolaringologiju sa operacijskim salama
    • Ordinacija za otorinolaringologiju s dijagnostikom
    • Ordinacija za audiologiju i vestibulogiju s dijagnostikom
    • Ordinacija za fonijatriju s dijagnostikom
    • Ordinacija za oftalmologiju i optometriju
    • Dnevna bolnica za oftalmologiju i optometriju
    • Kabinet za vidno polje
  • ODJEL ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU
   • Odjel za ginekologiju i opstetriciju
    • Odjel za ginekologiju
    • Rodilište
    • Rađaona
    • Operacijski trakt
   • Dnevna bolnica
   • Hitna ginekološka ambulanta
   • Ambulanta za ginekologiju
   • Specijalistička trudnička ambulanta s UZV dijagnostikom
  • ODJEL ZA NEUROLOGIJU
   • Odjel za neurologiju
   • Jedinica za moždani udar i intenzivno neurološko liječenje
   • Dnevna bolnica neurologije
   • Neurološka poliklinika
    • Hitna neurološka ambulanta
    • Ambulante
    • Ambulanta za cerebrovaskularne bolesti
    • Ambulanta za neuromuskularne bolesti
    • Ambulanta za epilepsije i paroksizmalne poremećeje svijesti
    • Ambulanta za neurodegenerativne bolesti
    • Ambulanta za demijelinizacijske bolesti
    • Ambulanta za glavobolje
    • Ambulanta za opću neurologiju
   • Neurološka dijagnostika
    • Elektromioneurografski laboratorij
    • Laboratorij za UZV dijagnostiku karotida i arterija VB sliva
    • Laboratorij za transkranijsku ultrazvučnu dijagnostiku
    • Laboratorij za elektroencefalografiju
    • Laboratorij za video encefalografsko monitoriranje
    • Laboratorij za evocirane potencijale
  • ODJEL ZA PSIHIJATRIJU
   • Odjel za psihijatriju
   • Dnevna bolnica psihijatrije
   • Hitna psihijatrijska ambulanta
   • Psihijatrijska poliklinika
    • Ambulanta za opću psihijatriju
    • Ambulanta za biologijsku psihijatriju
    • Ambulanta za socijalnu i forenzičku psihijatriju
    • Ambulanta za psihotraumu
    • Ambulanta za alkoholizam i druge ovisnosti
    • Ambulanta za psihodijagnostiku
  • ODJEL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNU MEDICINU
   • Jedinica intenzivnog liječenja (JIL)
   • Ambulanta za preanestezijsko ocjenjivanje
   • Ambulanta za bol
  • ODJEL ZA FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU I REUMATOLOGIJU
   • Dnevna bolnica Odjela za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju
   • Poliklinika Odjela za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju
    • Ordinacije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
    • Ordinacija za fizikalnu medicinu i neurorazvojnu rehabilitaciju
    • Ordinacije za reumatologiju
    • Ordinacija za osteoporozu
    • Ordinacija za liječenje boli i akupunkturu
    • Ordinacija za dijagnostiku u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji
    • Ordinacija za dijagnostiku u reumatologiji
    • Ordinacija za dijagnostički UZV lokomotornog sustava
    • Ordinacija za denzitometriju skeleta
  • ODJEL ZA RADIOLOGIJU
   • Ambulanta za klasične i kontrastne radiološke pretrage
   • Ambulanta za ultrazvučnu dijagnostiku
   • Ambulanta za CT dijagnostiku
   • Ambulanta za MR dijagnostiku
   • Ambulanta za mamografsku dijagnostiku
   • Ambulanta za dentalnu radiološku dijagnostiku
   • Ambulanta za denzitometriju
   • Ambulanta za invazivnu senološku dijagnostiku
  • ODJEL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU
   • Ambulanta za patologiju i sudsku medicinu
   • Ambulanta za citološku dijagnostiku
  • ODJEL ZA LABORATORIJSKU I TRANSFUZIJSKU MEDICINU
   • Medicinsko-biokemijski laboratorij
   • Ambulanta za transfuzijsku medicinu
   • Ambulanta za poremećaje hemostaze
  • CENTAR ZA HITNU MEDICINU – OHBP – u osnivanju
  • BOLNIČKA LJEKARNA