Vestibularna rehabilitacija

Odnedavno je osnovano Hrvatsko društvo za vestibularnu rehabilitaciju Hrvatskog liječničkog zbora, čiji je osnivač i prvi predsjednik izv. prof. dr. sc. Siniša Maslovara, dr. med.

Već u samom početku ozbiljnijeg bavljenja dijagnostikom i liječenjem vrtoglavica smo postali svjesni činjenice da je vestibularna rehabilitacija (VR) kao oblik liječenja vrtoglavica , koji se u svijetu koristi još od pedesetih godina prošlog stoljeća, posljednjih dekada značajno uznapredovala, ali je u nas još uvijek posvemašno zapostavljena. Razlog tome je ponajviše u nedovoljnoj edukaciji zdravstvenih djelatnika tijekom cjelokupnog školovanja. To smo pokušali, a nadam se dobrim dijelom i uspjeli promijeniti uvođenjem u nastavu završne godine studija fizioterapije na Veleučilištu ″Lavoslav Ružička″ u Vukovaru kolegija Vestibularna rehabilitacija i angažiranjem fizioterapeuta, koji u sklopu ORL djelatnosti Opće županijske bolnice Vukovar provode vestibularno rehabilitacijsko liječenje, neposredno nakon obavljenog temeljitog dijagnostičkog procesa. Na ovaj način smo postigli izbjegavanje gubljenja dragocjenog vremena i pravovremenu primjenu VR, koja je u tom slučaju i najučinkovitija na zadovoljstvo naših pacijenata, a ne manje i nas samih.

Zahvaljujući napretku na polju tehnologije mikroprocesora, posljednjih dekada se razvio čitav niz dijagnostičkih mogućnosti pa tako sve više koristimo pretrage kao što su: videonistagmografija (VNG), vestibularni evocirani mišićni potencijali (VEMP), slušni evocirani potencijali moždanog debla (BAER), različiti oblici doppler pretraga (TCD, CDFI), prikazivanje magnetskom rezonancijom (MR), od kojih su neke kao npr. VEMP, toliko nove da još ne postoje općeprihvaćeni standardi u interpretaciji njihovih rezultata, već se oni upravo stvaraju.

I sam otoneurološki pregled je upotpunjen cijelim nizom novih pretraga, kao što su: Head Shake Test (HST), Head Impulse Test (HIT), test dinamičke vidne oštrine (DVA) i dr., koje nam mogu dati vrlo korisne podatke o stanju sustava za održavanje ravnoteže u različitim frekvencijskim područjima.

Posljednjih dekada, a posebice posljednjih nekoliko godina se došlo do niza novih spoznaja o mehanizmu nastanka brojnih bolesti koji su uzrok vrtoglavica, gdje posebno možemo istaći:

Migrenozne vrtoglavice (ili Vrtoglavice povezane s migrenom), gdje se došlo do spoznaje da se većina ovih vrtoglavica javlja neovisno o samoj glavobolji, a prošle godine su formirani zajednički ORL i neurološki konsenzus kriteriji za dijagnostiku ovog entiteta, jer ne postoji niti jedan patognomonični nalaz, koji bi sam po sebi potvrdio dijagnozu.

Benigne paroksizmalne pozicijske vrtoglavice (BPPV), gdje posljednjih godina sve više postajemo svjesni postojanja i značaja njezinih kliničkih podvrsta, kao što su kanalo i kupulolitijaza, sa svojim podtipovima.

Fobička posturalna vrtoglavica je prema posljednjoj statistici Struppa i sur. (neurološka klinika u Műnchenu) je zastupljena s oko 13% u odnosu na ukupan broj uzroka vrtoglavica, što govori o značajnom udjelu psihogeno uzrokovanih vrtoglavica.

U liječenju poremećaja ravnoteže došlo je također do značajnog napretka, gdje se sve više uz klasično farmakoterapijsko i vrlo rijetko kirurško, sve se više primjenjuje rehabilitacijsko i psihoterapijsko liječenje.

Vestibularna rehabilitacija se pokazala kao lijek izbora u liječenju najčešćeg uzroka vrtoglavica, BPPV-a, a također vrlo korisnom u poboljšanju stanja i ubrzavanju ozdravljenja svih oboljelih od vrtoglavice koji imaju stabilno oštećenje labirinta, bilo jednostrano ili obostrano.

U cilju popularizacije ovog vrlo korisnog i učinkovitog načina liječenja, napravili smo do sad pet radionica tijekom održavanja različitih kongresa i tečaja trajne medicinske izobrazbe. S istim ciljem objavili smo i knjigu ″Vestibularna rehabilitacija″, u izdanju Veleučilišta ″Lavoslav Ružička″ u Vukovaru. Pri tome je zapaženo veliko zanimanje kod liječnika opće medicine, neurologa, otorinolaringologa, fizijatara i drugih, ali smatramo da je to tek početak i da na ovom polju treba djelovati još više i šire, kroz predavanja na medicinskom fakultetu i studiju za fizioterapiju pa čak razmotriti mogućnost formiranja specijalističkog studija za fizioterapeute.

Cilj osnivanja Društva je upravo širenje metode vestibularne rehabilitacije i na druge zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, promicanje ideje o njenom značaju putem raznih oblika edukacije i na različitim razinama, od srednje medicinske škole do diplomskog i postdiplomskog studija medicine.

S obzirom na multidisciplinarnost dijagnostike i liječenja vrtoglavica, Društvo bi bilo otvoreno za sve liječnike uključene u ovaj proces, a to su: otorinolaringolozi, neurolozi, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, neurokirurzi, psihijatri, ortopedi, okulisti i dr.

Zainteresirani za učlanjenje u Društvo mogu se javiti na e-mail: sinisamaslovara@yahoo.com