Kontakt

Nacionalna memorijalna bolnica
“Dr. Juraj Njavro” Vukovar

Županijska 35
32000 Vukovar
Republika Hrvatska

Tel: +385 32 452-111
Fax: +385 32 452-002

E-mail: posta@ob-vukovar.hr
Web: www.ob-vukovar.hr

Naručivanje pacijenata: lista-cekanja@ob-vukovar.hr

IBAN CODE

HR0923900011100321828
otvoren kod Hrvatske poštanske banke,
Podružnica Vukovar
SWIFT CODE HPBZHR2X
Osobni identifikacijski broj: 54896856295