Odjel za radiologiju

v.d. Voditelj

Petar Majić,
dr.med. spec.radiolog

Glavni inženjer

Branko Kovalisko,
ing.med.rad.

Liječnici-specijalisti

Oliver Antunović, dr.med. spec radiolog
Valentina Karalić. dr.med. spec radiolog
Petar Majić, dr.med. spec.radiolog
Suhear Mansur Ageel, dr.med. spec radiolog
Dragica Matić, dr.med. spec. radiolog, subspec. ultrazvuka
Andrej Mitrović, dr.med spec.radiolog, subspec. ultrazvuka
Dragana Oljača, dr.med spec.radiolog
Tijana Pandorović, dr.med spec.radiolog
Miron Resli, dr.med spec.radiolog
Damir Štimac, dr.med. spec.radiolog, subspecijalist ultrazvuka

Specijalizanti

Lovorka Barbir Vrtarić, dr.mrd., specijalizant radiologije
Matea Bogović, dr.mrd., specijalizant radiologije
Filip Brkić, dr.mrd., specijalizant radiologije
Vlatka Grgić, dr.mrd., specijalizant radiologije
Antonia Ivančić, dr.mrd., specijalizant radiologije
Ana Kaurinović, dr.mrd., specijalizant radiologije
Dominik Romić, dr.mrd., specijalizant radiologije
Nika Šeput, dr.mrd., specijalizant radiologije
Ivona Šijan, dr.mrd., specijalizant radiologije
Marin Štefančić, dr.mrd., specijalizant radiologije
Omar Khaznadar, dr.mrd., specijalizant radiologije

Dobro došli na stranice Odjela za radiološku dijagnostiku NMB Vukovar. Prije svega nekoliko rječi o Radiologiji. Radiologija je znanost koja se bavi dijagnostikom i terapijom, te pri tome koristi ionizirajuće(röntgensko) zračenje. Ne primarno na svim pretragama, recimo, na ultrazvuku ili na magnetnoj rezonanciji se uopće ne koristi zračenje, nego se drugim metodama dobije snimka željenog dijela tijela.

Mi se bavimo dijagnostičkim dijelom radiologije. To podrazumjeva korištenje klasičnog RTG uređaja za snimanje lokomotornog sustava i pluća, mamografski uređaji koji se koriste za dijagostiku bolesti dojke, CT uređaj, UZV uređaji na kojima se radi kompletan pregled abdomena, lokomotornog sustava, color doppler, uređaj za MR, a kojemu obavljamo gotovo sve preglede koji se danas mogu obavljati.

Na odjelu radi deset liječnika, specijalista radiologije, šesnaest inžejera medicinske radiologije/radioloških tehnologa, te administrativno osoblje. Na specijalizaciji imamo još deset liječnika.

Osoblje odjela je uvijek na usluzi pacijentima, te se trudimo uvijek izlaziti u susret, u granicama naših mogućnosti. Kako pacijenti kod nas dolaze u strahu od dijagostičkog rezultata, neupućeni u tijek pretraga, mi smo tu uvijek da pomognemo i odgovorimo na upite.

Na odjelu radi školovano, specijalizirano osoblje koje će se pobrinuti da se pretraga obavi sa što manjom količinom zračenja, da se zaštite dijelovi tijela od nepotrebnog izlaganja zračenju, te da se pacijent osijeća sigurnim.

Prije određenih pretraga pacijenti će morati odgovoriti na par pitanja koja su uglavnom vezana za alergije, stoga je važno naglasiti svaku alergiju (pri aplikaciji kontrastih sredstava postoji šansa za alergijsku reakciju, davanjem valjanih informacija prije pretrage smanjujete mogućnost da nešto previdimo!) Više o tome pogledajte na uputama za pacijenta.

Uvijek se vodite mišlju da SMO MI OVDJE ZBOG VAS!