Poliklinika / Dijagnostika – Kirurgija

Liječnici-specijalisti u ugovorenim ambulantama i dijagnostici
K00 - OPĆA KIRURGIJA - AMBULANTA 1
K02 - TRAUMATOLOGIJA 1
K04 - DIGESTIVNA (ABDOMINALNA) KIRURGIJA
K06 - AMBULANTA ZA BOLESTI DOJKE
K07 - VASKULARNA KIRURGIJA
K17 - ENDOSKOPIJA PROBAVNOG TRAKTA
O00 - OTORINOLARINGOLOGIJA AMB. 1
O01 - OTORINOLARINGOLOGIJA AMB. 2
O05 - OTORINOLARINGOLOGIJA AMB. 3
O03 - VESTIBULOLOŠKA AMBULANTA
O06 - AUDIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA
O07 - AUDIOLOGIJA
O08 - FONIJATRIJSKA AMBULANTA
O09 - VESTIBULOLOŠKA DIJAGNOSTIKA
O10 - VESTIBULOLOŠKA REHABILITACIJA
O12 - FONIJATRIJSKA DIJAGNOSTIKA
O11 - LOGOPEDSKA AMBULANTA

Dnevna bolnica i hitna ambulanta organizirane prema mjesečnom rasporedu rada liječnika-specijalista.