Poliklinika / Dijagnostika – Ginekologija i opstetricija

Liječnici-specijalisti u ugovorenim ambulantama i dijagnostici:
GI0 - GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA
GI2 - FETALNA MEDICINA I OPSTETRICIJA
GI6 - ULTRAZVUK

Dnevna bolnica i hitna ambulanta organizirane prema mjesečnom rasporedu rada liječnika-specijalista.