Natječaji / Odluke

3. veljače 2023.

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, KLASA: 700-01/22-03/73, URBRO.I: 534-04-1-U8-22-14 od 24. studenog 2022. godine, članka 20. statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar i članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar objavljuje Natječaj za prijem radnika na neodređeno vrijeme: 2 RADIOLOŠKA TEHNOLOGA rn/ž i 1 PRIMALJA/ASISTENTICA m/ž.

1. veljače 2023.

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar, a nakon provedenog Natječaja za prijem radnika na neodređeno vrijeme, ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar donio je dana 30. siječnja 2023. godine Odluku o poništavanju dijela natječaja, i to u dijelu pod točkom 1. za prijam 2 (DVA) RADIOLOŠKA TEHNOLOGA m|ž.

25. siječnja 2023.

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar Ravnatelj je dana 24. siječnja 2023. godine donio Odluku o izabranim kandidatima po natječaju za radno mjesto 6 (šest) medicinskih sestara/tehničara.

24. siječnja 2023.

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar Ravnatelj je dana 24. siječnja 2023. godine donio Odluku o izabranom kandidatu po Natječaju za radno mjesto primalje asistentice.

23. siječnja 2023.

Informativni razgovori u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave za natječaj za prijam 2 (dva) radiološka tehnologa održat će se dana 26. siječnja 2023. godine u 10:00 sati.

18. siječnja 2023.

Informativni razgovor u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidata koji je podnio potpunu i pravodobnu prijavu za natječaj za prijam 2 (dvije) primalje asistentice održat će se dana 24. siječnja 2023. godine u 09:30 sati.