Poliklinika / Dijagnostika – Pedijatrija

Liječnici-specijalisti u ugovorenim ambulantama i dijagnostici
PD0 - PEDIJATRIJA - AMBULANTA 1
P03 - PEDIJATRIJSKA NEUROLOGIJA
P09 - PEDIJATRIJSKA NEONATOLOGIJA
P10 - PEDIJATRIJSKA DIJAGNOSTIKA EKG
P11 - PEDIJATRIJSKA ALERGOLOGIJA I KLIN. IMUNOLOGIJA
P17 - PEDIJATRIJSKI ULTRAZVUK GLAVE
P18 - PEDIJATRIJSKA DIJAGNOSTIKA-EEG

Dnevna bolnica i hitna ambulanta organizirane prema mjesečnom rasporedu rada liječnika-specijalista.