Poliklinika / Dijagnostika – Patologija i citologija

Liječnici-specijalisti u ugovorenim ambulantama i dijagnostici
D08 - KLINIČKA CITOLOGIJA 1
D09 - KLINIČKA CITOLOGIJA 2
D20 - PATOHISTOLOŠKA DIJAGNOSTIKA I
D40 - PATOHISTOLOŠKA DIJAGNOSTIKA II