Ovlaštenja za provođenje specijalističkog usavršavanja

17. prosinca 2021. godine

U skladu s dopisom Ministarstva zdravstva od 08. prosinca 2021. godine obvezni smo objaviti Rješenja o ovlaštenju za provođenje specijalističkog usavršavanja na internet stranicama ustanove. Gore navedeno rješenje u PDF formatu možete pogledati ovdje:

30. srpnja 2021. godine

U skladu s dopisom Ministarstva zdravstva od 30. lipnja 2021. godine obvezni smo objaviti Rješenja o ovlaštenju za provođenje specijalističkog usavršavanja na internet stranicama ustanove. Gore navedeno rješenje u PDF formatu možete pogledati ovdje:

07. srpnja 2021. godine

U skladu s dopisom Ministarstva zdravstva od 23. lipnja 2021. godine obvezni smo objaviti Rješenja o ovlaštenju za provođenje specijalističkog usavršavanja na internet stranicama ustanove. Gore navedeno rješenje u PDF formatu možete pogledati ovdje:

17. veljače 2017. godine

Ministar zdravstva Republike Hrvatske postupajući po zahtjevu Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, Vukovar, u predmetu izdavanja ovlaštenja za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz patologije i citologije, temeljem članka 140. stavka 5. i. 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine” broj 150/08, 71110, 139/10,22/11,84/11, 12112,70112,82/13, 159/13,22/14 i 70116), članka 6. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (“Narodne novine” broj 100111, 133/11, 54/12, 49/13, 139114, 116115, 62/16 i 69/16) te članka 96. Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09), a na prijedlog Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine

3. travnja 2014. godine

U skladu s dopisom Ministarstva zdravlja od 27. ožujka 2014. godine obvezni smo objaviti Rješenja o ovlaštenju za provođenje specijalističkog usavršavanja na internet stranicama ustanove. Gore navedena rješenja u PDF formatu možete pogledati ovdje: