Sestrinstvo

UVODNA RIJEČ

Poštovani korisnici, dobrodošli na web stranicu “Sestrinstvo” Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar. Stranica je namijenjena svim djelatnicima koji su zainteresirani za događanja u sestrinskoj profesiji, kao i svim posjetiteljima web stranica NMB Vukovar koje zanima sestrinstvo u našoj ustanovi. Ovdje možete pratiti rad i svakodnevne aktivnosti koje medicinske sestre/tehničari provode u svrhu bolje informiranosti. Stranica će biti informativnog i edukativnog karaktera jer postoji potreba za stjecanjem i širenjem novih znanja te unaprjeđenja međusobne komunikacije. Kroz kontinuiranu edukaciju, sudjelovanjem na brojnim kongresima, stručnim predavanjima i simpozijima, medicinske sestre naše ustanove stječu nova znanja i vještine. Njihov posao i misija su pružiti visokokvalitetnu zdravstvenu skrb uz stalna poboljšanja, te empatijom, razumijevanjem i holističkim pristupom težiti ka najvećoj dobrobiti za bolesnog čovjeka. S obzirom da je naš prioritet zadovoljan pacijent, treba težiti i empatiji u međuljudskim odnosima, te raditi na osjećaju zahvalnosti. Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar Vesna Babić, mag.med.techn.

Sestrinstvo je umjetnost; a da bi to doista bilo tako potrebna je posebna predanost, podjednako teška priprema kao i djelo bilo kojeg slikara ili kipara. Što je obično slikarsko platno ili hladni mramor u usporedbi s čovjekom – hramom Božje duše? Rekla bih da je sestrinstvo najljepša od najljepših umjetnosti.

Florence Nightingale
21. rujna 2022.

Daliborka Kovačević diplomirala je 06. rujna 2022. godine na Veleučilištu u Bjelovaru s temom „Zdravstvena skrb bolesnika oboljelog od multiple skleroze sa simptomima poremećaja sfinktera“ te stekla zvanje bacc.med.techn.

Lea Vučko diplomirala je 20. rujna 2022. godine na Veleučilištu u Bjelovaru s temom „Primarna sestrinska skrb za bolesnike s poremećajima moždane cirkulacije“ te stekla zvanje bacc.med.techn.

Posted in Sestrinstvo
5. svibnja 2022.

Međunarodni dan primalja (5. svibnja) uvijek je prilika za podsjećanje na važnu ulogu primalja u zdravstvenoj zaštiti žena i novorođenčadi. Primaljstvo je jedna od najstarijih medicinskih struka u koju su stoljećima brojne primalje ugrađivale svoje znanje, iskustvo i vještine. Prva primaljska škola na našim prostorima je počela s radom u Zadru davne 1821. godine, a prvi zabilježeni zapisi o primaljstvu potječu još iz Dubrovnika iz 13. st.

Iz bliže povijesti treba izdvojiti kako je 2008. godine Hrvatski sabor usvojio Zakon o primaljstvu, kojim se određuje djelatnost i djelokrug rada primalja te su prvi put u novijoj povijesti primalje priznata profesija koja danas ima i svoju udrugu i komoru. Hrvatska komora primalja na dan 11. travnja 2022. godine broji 2.546 registriranih članica. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, sa zaposlenjem u samom zdravstvenom sustavu na taj dan radi 1.761 primalja, od kojih je 78% zaposleno u stacionarnim zdravstvenim ustanovama, a ostale rade uglavnom u djelatnostima na primarnoj razini zdravstvene zaštite. Treba spomenuti kako niti ovo zvanje nije diskriminirajuće u odnosu na spol te u zdravstvu rade i dva prvostupnika primaljstva i tri medicinska tehničara primaljskog smjera.

Primalje poštuju život i učinkovito doprinose unaprjeđenju kvalitete i humanizaciji zdravstvene zaštite. Cijeli svoj radni vijek primalje posvećuju pomaganju ženama u njihovim najtežim, najizazovnijim, a istovremeno i najsretnijim trenucima u njihovom životu i životu njihovih obitelji.

Broj primalja u zdravstvu 2020. godine bio je nešto manji, 1.727, a može se također pratiti i korelirati zajedno s ukupnim brojem rođenih. Uz obilježavanje ovog dana lijepo je istaknuti kako je broj rođenih 2020. godine bio 36.310, a 2021. godine 36.990 i svakako su primalje one koje bi s posebnim veseljem prihvatile nastavak takvog trenda.
Svim primaljama čestitamo njihov dan!

Posted in Sestrinstvo