Odjel za pedijatriju – O nama

Odjel za pedijatriju nalazi se na drugom katu zgrade. Stacionarni dio ima 16 kreveta za akutne pacijente. Pružamo sekundarnu zdravstvenu zaštitu akutno bolesnoj djeci od 0-18 godina života. U sklopu Odjela postoji opća i hitna pedijatrijska ambulanta te dnevna bolnica, dok poliklinički dio za sada čine neonatološka i alergološka ambulanta.

Odlukom koordinacijskog odbora akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“ u studenom 2012. godine naš odjel zasluženo dobiva prestižan naziv i proglašen je „Odjelom prijateljem djece“. Odjel za pedijatriju aktivno surađuje sa udrugom „Crveni nosovi“ – klaunovi doktori, te ostalim udrugama, školama i vrtićima, organizirajući različita prigodna događanja posebno za vrijeme blagdana, ali i kontinuirano tokom cijele godine.

Djelatnici Odjela za pedijatriju skrbe o zdravoj i bolesnoj novorođenčadi koja su fizički smještena u glavnoj zgradi bolnice na Odjelu ginekologije i opstetricije (rodilište). Naše rodilište je među prvima u Republici Hrvatskoj postalo „Rodilište-prijatelj djece“ 2007. godine. Zdravstveni djelatnici u svom svakodnevnom radu promoviraju i primjenjuju pravila „ 10 koraka do uspješnog dojenja“ te „rooming in“ -boravak zdravog novorođenčeta 24h uz majku u svom krevetiću. Novorođenčadi kojoj je potreban pojačan nadzor borave u tzv. dječjoj sobi koja pruža poluintenzivnu skrb, dok novorođenčad koja iziskuju intenzivno liječenje i skrb ili dodatnu kliničku obradu, upućujemo u najbližu suradnu tercijarnu ustanovu.

Posebnu pozornost posvećujemo stvaranju što ugodnijeg okruženja za boravak djece u bolnici. Kako bi se izbjegle psihološke i emocionalne poteškoće zbog hospitalizacije, jednom od roditelja omogućen je boravak uz dijete tijekom dana. Također, 24-satni boravak omogućen je na teret HZZO-a majkama djece do treće godine života te roditelju djeteta sa posebnim potrebama.

Stalnim ulaganjem u edukaciju osoblja i nabavu suvremen opreme podižemo kvalitetu i uspješnost liječenja.