Natječaji / Odluke

9. siječnja 2023.

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 14.12.2022. godine u Narodnim novinama (NN 146/2022), za prijem 2 (dva) radiološka tehnologa održat će se dana 18. siječnja 2023. godine (srijeda) u 11.00 sati.

4. siječnja 2023.

Temeljem čalanka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar i članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar objavljuje Natječaj za prijem radnika na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika – 6 medicinskih sestara/tehničara i 2 primalje/asistentice.

30. prosinca 2022.

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (“Narodne novine” broj 83/2015) ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar donio je dana 30. prosinca 2022. godine Odluku o izboru specijalizanata za specijalističko usavršavanje iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

14. prosinca 2022.

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, KLASA: 100-1/22-03/13, URBROJ: 534-04-l-1/8-22-74 od 24. studenog 2022. godine,
članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar i članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar objavljuje natječaj za prijem radnika na neodređeno vrijeme: 2 RADIOLOŠKA TEHNOLOGA I 1 MAGISTAR EKONOMIJE.

11. studenoga 2022.

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015) Ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar donio je dana 10. studenog 2022. godine slijedeću odluku.

11. studenoga 2022.

Temeljem članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar, odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2020. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, klasa: 131-01/20-01/201, urbroj: 534-04-2-2/6-20-02 od 02. listopada 2020. godine itd., ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar objavljuje slijedeći natječaj.