Kategorija: Natječaji/Odluke

1. prosinca 2023.

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (“Narodne novine“ broj 83/2015) ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar donio je dana 30. studenog 2023. godine Odluku o izboru specijalizanata za specijalističko usavršavanje iz fizikalne medicine i rehabilitacije…

29. studenoga 2023.

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (“Narodne novine” broj 83/2015 ) ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar donio je dana 28. studenog 2023. godine Odluku o izboru specijalizanata za specijalističko usavršavanje iz neurologije…

29. studenoga 2023.

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (“Narodne novine” broj 83/2015) ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar donio je dana 28. studenog 2023. godine ODLUKU o izboru specijalizanata za specijalističko usavršavanje iz
oftalmologije i optometrije…

13. listopada 2023.

Na temelju Plana prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu Ministarstva zdravstva RH, KLASA: 023-03/22-01/427, URBROJ: 534-7-2-3/1-23-08 od 24. veljače 2023. godine, te članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar, ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar dana 12. listopada 2023. godine, donosi Odluku o izabranom kandidatu po natječaju za zapošljavanje zdravstvenih radnika — pripravnika na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine u svrhu pripravništva za zvanje zdravstveno-laboratorijski tehničar.

13. listopada 2023.

Na temelju Plana prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu Ministarstva zdravstva RH, KLASA: 023-03/22-01/427, URBROJ: 534-7-2-3/1-23-08 od 24. veljače 2023. godine, te članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar, ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar dana 12. listopada 2023. godine, donosi Odluku o izabranom kandidatu po natječaju za zapošljavanje zdravstvenih radnika — pripravnika na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine u svrhu pripravništva za zvanje prvostupnik/ica sestrinstva.

13. listopada 2023.

Na temelju Plana prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu Ministarstva zdravstva RH, KLASA: 023-03/22-01/427, URBROJ: 534-7-2-3/1-23-08 od 24. veljače 2023. godine, te članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar, ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar dana 12. listopada 2023. godine, donosi Odluku o izabranom kandidatu po natječaju za zapošljavanje zdravstvenih radnika — pripravnika na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine u svrhu pripravništva za zvanje prvostupnik/ca radne terapije.