Upute pacijentima

Pretrage

Na našem odjelu možete učiniti pretrage svim dolje navedenim tehnikama. Pritiskom na upute pacijentu možete vidjeti kakvu pripremu morate napraviti prije samog pregleda. Određene pretrage zahtjevaju, uz potpunu suradnju pacijenta, određene dijetetske režime, stoga je upute za pripremu vrlo važno ozbiljno shvatiti. Činom same pripreme radiologu uvelike pomažete pri provođenju iste i smanjujete mogućnost previda određene patološke promjene!

Klasična radiografija - snimanje pluća i kostiju
Intravenozna urografija (IVU, IVP)
Dijaskopija
Ultrazvuk (UZV, Color Doppler)
Magnetna rezonancija (MR, MRI)
Kompjuterizirana tomografija (CT)
Mamografija