Kategorija: Natječaji/Odluke

18. kolovoza 2023.

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar, Ravnatelj je dana 17. kolovoza 2023. godine donio slijedeću Odluku.

17. kolovoza 2023.

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar, Ravnatelj je dana 16. kolovoza 2023. godine donio slijedeću Odluku.

7. kolovoza 2023.

Razgovori/intervjui u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpunu i pravodobnu prijavu na natječaj objavljen 26.07.2023. godine u Narodnim novinama (NN 86/2023), za prijem 2 (dva) prvostupnika/prvostupnice medicinsko-laboratorijske dijagnostike na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika održat će se dana 16. kolovoza 2023. godine (srijeda) u 10,00 sati.

7. kolovoza 2023.

Testiranja u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpunu i pravodobnu prijavu na natječaj objavljen 26.07.2023. godine u Narodnim novinama (NN 86/2023), za prijem 2 (dvije) primalje asistentice na neodređeno vrijeme održati će se dana 16. kolovoza 2023. godine (srijeda) u 10,30 sati.

26. srpnja 2023.

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, KLASA: 100-01/23-03/40, URBROJ: 534-04-1-1/8-23-14 od 07. srpnja 2023. godine, članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar, Ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar objavljuje natječaj za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme primalje-asistentice — 2 izvršitelja/izvršiteljice i za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike — 2 izvršitelja/
izvršiteljice.

13. srpnja 2023.

Na osnovi članka 20. statuta nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar Ravnatelj je dana 13. srpnja 2023. godine donio odluku o izabranim kandidatima po natječaju za radno mjesto 5 (pet) medicinskih sestara/medicinska tehničara.