Kategorija: Natječaji/Odluke

7. srpnja 2023.

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 30.06.2023. godine u ,Narodnim novinama“ broj: 71/2023, za prijem 5 (pet) medicinskih sestara/tehničara održati će se dana 12. srpnja 2023. godine (srijeda) u 10,00 sati.

4. srpnja 2023.

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro“ Vukovar Ravnatelj je dana 03. srpnja 2023. godine donio ODLUKU O IZABRANOM KANDIDATU PO NATJEČAJU za radno mjesto doktora medicine, specijaliste nuklearne medicine.

30. lipnja 2023.

Temeljem članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar i članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar objavljuje Natječaj za prijem radnika na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika – 5 (pet) medicinskih sestara/medicinskih tehničara.

28. lipnja 2023.

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice ,Dr. Juraj Njavro“ Vukovar, a nakon provedenog Natječaja za prijem radnika na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika, ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar donio je dana 26. lipnja 2023. godine Odluku o poništavanju Natječaja za prijem radnika na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika objavljen dana 07. lipnja 2023. godine u Narodnim novinama broj 61/2023., za prijem 5 (pet) medicinskih sestara/tehničara.

21. lipnja 2023.

Temeljem članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro“ Vukovar i suglasnosti Ministarstva zdravstva RH klasa: 100-01/23-03/40, urbroj: 534-04-1-1/8-23-11 od 02. lipnja 2023. godine, ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice ,Dr. Juraj Njavro“ Vukovar objavljuje Natječaj za primanje u radni odnos korisnika mirovine na određeno vrijeme do polovice punog radnog vremena 1 (jednog) doktora medicine, specijaliste nuklearne medicine.

21. lipnja 2023.

Razgovori/intervju u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 07.06.2023. godine u Narodnim novinama (NN 61/2023), za prijem 5 (pet) medicinskih sestara/tehničara održat će se dana 26. lipnja 2023. godine (ponedjeljak) u 10,00 sati.