Kategorija: Natječaji/Odluke

30. prosinca 2022.

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (“Narodne novine” broj 83/2015) ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar donio je dana 30. prosinca 2022. godine Odluku o izboru specijalizanata za specijalističko usavršavanje iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

14. prosinca 2022.

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, KLASA: 100-1/22-03/13, URBROJ: 534-04-l-1/8-22-74 od 24. studenog 2022. godine,
članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar i članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar objavljuje natječaj za prijem radnika na neodređeno vrijeme: 2 RADIOLOŠKA TEHNOLOGA I 1 MAGISTAR EKONOMIJE.

11. studenoga 2022.

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015) Ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar donio je dana 10. studenog 2022. godine slijedeću odluku.

11. studenoga 2022.

Temeljem članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar, odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2020. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, klasa: 131-01/20-01/201, urbroj: 534-04-2-2/6-20-02 od 02. listopada 2020. godine itd., ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar objavljuje slijedeći natječaj.

27. listopada 2022.

Odluka o izboru specijalizanata za specijalističko usavršavanje iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine.

27. listopada 2022.

Odluka o izboru specijalizanta za specijalističko usavršavanje iz ortopedije i traumatologije