Povijest

Interni odjel utemeljen je u tadašnjoj Bolnici časnih sestara „sv. Križa“ koju je otvorila Kongregacija časnih sestara iz Đakova, u dogovoru s gradskom upravom.

Odjel je bio smješten u prostor malog dvorca grofa Eltza (prostor današnje upravne zgrade) i imao je 46 postelja.

Godine 1956. za rukovoditelja odjela izabran je dr. Tomislav-Tomo Perić, nakon završene specijalizacije iz interne medicine. Na dužnosti rukovoditelja odjela zadržao se do umirovljenja 1986. godine.

Od 1968. g. do 1981. g. na Internom odjelu rade specijalisti interne medicine: dr. Andrija Šijanović i dr. Sadika Sabadoš-Biluš. Od 1973. do 1976. dr. Slavica Marušić je sekundarni liječnik, a u isto vrijeme odjelni liječnik je postao dr. Ladislav Farkaš. Interni odjel se 1976. g. premješta u novi bolnički objekt i broji 65 bolesničkih postelja.

U suterenu iste zgrade djeluje Interna poliklinika – specijalističke internističke ambulante, centra za dijabetes i endoskopska ambulanta. Godine 1986. voditeljem Internog odjela imenovan je dr. Andrija Šijanović, koji je na toj dužnosti ostao do 1991. godine.

U Domovinskom ratu liječnici i medicinsko osoblje svojom požrtvovnošću i nesebičnosti pružali su pomoć bolesnicima i ranjenicima, a u agresiji je poginula jedna medicinska sestra s ovog odjela – Zdenka Miličević. U godinama progonstva od 1991. do 1997. godine djelatnici ovog odjela rade u zdravstvenim ustanovama na brojnim mjestima u RH. U vrijeme mirne reintegracije 1997. godine, djelatnici Internog odjela nastavljaju svoj rad koji su prekinuli 1991. g. ne svojom voljom.

Među prvima vratili su se liječnice: Mr.sc. Slavica Marušić-Emedi, specijalist internist-dijabetolog, koja je obnašala dužnost rukovoditelja odjela do umirovljenja 2013. g., dr. Ivanka Mihajlović, specijalist interne medicine–kardiolog, koja danas obnaša dužnost rukovoditelja ovog odjela, dr. Vladimir Horvatić, specijalista internista-gastroenterolog i dr. Andrija Šijanović, specijalista internista, koji je ubrzo nakon povratka iz progonstva u Vukovar preminuo na radnom mjestu.