O nama

Prvi podaci vezani uz djelatnost patologije u Općoj bolnici Vukovar spominju se u ugovoru između grada Vukovara i Kongregacije milosrdnih sestara “Sv. Križa”, prema kojemu, uz osnovne djelatnosti, bolnica je imala i nekoliko pratećih, kao što su mrtvačnica sa prosekturom. Bolnica časnih sestara “Sv. Križa” počela je s radom 14. rujna 1940., ali nam nije poznato kako su se zvali ljudi koji su u to vrijeme radili u prosekturi.

Odjel za patologiju i citologiju Opće bolnice Vukovar počeo je sa radom 1981. godine. Patolog je bio dr. Zdravko Tomašević, a iste godine na specijalizaciju iz medicinske citologije upućen je dr. Vladislav Nadaš. Nekoliko godina prije početka samostalnog rada odjela, operateri iz Opće bolnice Vukovar su materijale za patohistološku analizu slali u Opću bolnicu Vinkovci i Klinički bolnički centar Zagreb.

Ginekolozi su PAPA razmaze za citološku analizu slali u Kliničku bolnicu Osijek. Povratkom sa specijalizacije 1985. godine dr. Vladislava Nadaša, osniva se Odsjek za citodijagnostiku i time započinje potpunija citološka dijagnostika.

Nakon ratnih zbivanja 1991.godine i okupacije grada, veći dio osoblja odjela prisiljen je napustiti grad, te nastavlja rad u mjestima progonstva.

Mirnom reintegracijom i vraćanjem Vukovara i područja Podunavlja u ustavno-pravni poredak RH 1997. godine, dolazi do povratka djelatnika u bolnicu i grad koji su bili devastirani i opljačkani. Bilo je potrebno službu kadrovski i materijalno ponovno podići na noge. Iz Vinkovaca dolazi dr. Anto Blažanović, spec. patolog, a dr. Vladislav Nadaš započinje sa citološkom djelatnošću.

Pulmološka citodijagnostika je insuficijentna, jer se ne vrše bronhoskopije, a i našim povratkom u bolnicu nismo zatekli niti bronhoskop, kupljen nekoliko godina prija rata. Upućivanjem na specijalizaciju i povratkom sa specijalizacije naših kolega – raznih specijalnosti, posao se iz dana u dan sve više povećava.

Opremljenošću odjela nismo u potpunosti zadovoljni, ali imajući na umu da smo nakon povratka 1997. morali počinjati, praktično, od nule, moramo zaključiti da je u tom pogledu učinjeno dosta, pa se nadamo boljim danima u budućnosti.