Natječaj za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

22. rujna 2023.

Temeljem članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar i odobrenom Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva RH, KLASA: 023-03/22-01/427, URBROJ: 534-7-2-3/1-23-08 od 24. veljače 2023. godine, ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar objavljuje Natječaj za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine u svrhu pripravništva…