POZIV KANDIDATIMA – 1 PRIMALJA ASISTENTICA

3. svibnja 2023.

Testiranja u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpunu i pravodobnu
prijavu na natječaj objavljen 19.04.2023. godine u Narodnim novinama (NN 4212023), za prijem 1 primalje asistentice na neodređeno vrijeme održati će se dana 10. svibnia 2023. godine (srijeda) u 12.00 sati.