Natječaj za prijem radnika – 2 radiološka tehničara i 1 primalja asistentica

3. veljače 2023.

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, KLASA: 700-01/22-03/73, URBRO.I: 534-04-1-U8-22-14 od 24. studenog 2022. godine, članka 20. statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar i članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar objavljuje Natječaj za prijem radnika na neodređeno vrijeme: 2 RADIOLOŠKA TEHNOLOGA rn/ž i 1 PRIMALJA/ASISTENTICA m/ž.