Odluka o izboru specijalizanta

11. studenoga 2022.

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015) Ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar donio je dana 10. studenog 2022. godine slijedeću odluku.