Diplomirale Daliborka Kovačević i Lea Vučko

21. rujna 2022.

Daliborka Kovačević diplomirala je 06. rujna 2022. godine na Veleučilištu u Bjelovaru s temom „Zdravstvena skrb bolesnika oboljelog od multiple skleroze sa simptomima poremećaja sfinktera“ te stekla zvanje bacc.med.techn.

Lea Vučko diplomirala je 20. rujna 2022. godine na Veleučilištu u Bjelovaru s temom „Primarna sestrinska skrb za bolesnike s poremećajima moždane cirkulacije“ te stekla zvanje bacc.med.techn.

Posted in Sestrinstvo