Djelatnost

Konzilijarno-poliklinička djelatnost

Obavlja se kroz slijedeće ambulante:

 • opća otorinolaringološka
 • audiološko-vestibulološka
 • fonijatrijska
 • plastično-rekonstruktivna kirurgija lica i vrata
Pretrage koje se obavljaju u kabinetima za ispitivanje sluha i ravnoteže
 • Tonska audiometrija (liminarna i supraliminarna)
 • Govorna audiometrija (u slobodnom slušnom polju i u otežanim uvjetima)
 • Timpanometrija i određivanje kohleostapedijskog refleksa
 • Tubomanometrija
 • slušni evocirani potencijali moždanog debla (BAER)
 • Videnistagmografija (VNG) : Sustav omogućuje učiniti kompletnu bateriju nistagmografskih pretraga (spontani nistagmus, položajni i položavajući nistagmus, dvotoplinski pokus prema Fitzgerald-Hallpike-u, pogledni nistagmus, test glatkog slijeđenja, test sakada i optokinetički test)
 • Vestibularni evocirani mišićni potencijali (VEMP): Nova pretraga koju odnedavno izvodimo i koja daje dodatne podatke o stanju osjetila za ravnotežu
Kirurški zahvati koje izvodimo u operacijskim dvoranama Odjela za opću kirurgiju
 • tonzilektomija s adenoidektomijom
 • tonzilektomija
 • adenoidektomija
 • septoplastika
 • sinusoskopija
 • funkcionalnih endoskopskih operacija sinusa (FESS)
 • miringotomija s ugradnjom ventilacijske cjevčice
 • fonokirurški zahvati benignih promjena glasnica te biopsije promjena putem laringomikroskopije
 • korecija odstojećih uški
 • traheotomija
 • odstranjenja tm u području glave i vrata