UZV i CD karotida

CDFI karotida i VA (Color Doppler Flow Imaging) je ultrazvučna dijagnostička pretraga koja se primjenjuje u dijagnostici bolesti krvnih žila (arterija) vrata. Krvne žile se ispituju prislanjanjem sonde na prednju stranu vrata, naizmjenično sa lijeve i desne strane. Pretragom se dobije prikaz veličine navedenih krvnih žila, njihove stijenke i promjene u njihovoj unutrašnjosti, tj. stenoze, plakovi, spazmi, kao i uvid u protok i brzine strujanja krvi. Kod velikih stenoza, postavlja indikaciju za operativne zahvate krvnih žila i time spriječava moždane udare.

TCD i TCD VB je također neinvazivna, ultrazvučna dijagnostička metoda ,koja omogućuje uvid u stanje cirkulacije intrakranijalnog dijela stražnjeg – VB sliva i završnog,intrakranijalnog dijela prednjeg – karotidnog sliva.Pretraga se vrši prislanjanjem sonde na sljepočnice i na stražnju stranu vrata.

Pretrage vratnih i intrakranijalnih arterija su indicirane za: sve bolesnike koji su preboljeli TIA (tranzitornu ishemičnu ataku) ili moždani udar, bolesnike s visokim rizikom za cerebrovaskularne bolesti (koji boluju od art. hipertezije, hiperlipidemije, dijabetasa melitusa, bolesti srca i krvnih žila…), za praćenje bolesnika kod kojih je već utvrđeno suženje karotida, bolesnika u kojih je izveden operativni zahvat na karotidnima arterijama, bolesnike sa sumnjom na subclavia steal syndrome, bolesnike sa sumnjom na centralni uzrok vrtoglavica, bolesnike s degenerativnom bolešću vratne kralježnice s vrtoglavicom i nejasnim glavoboljama, bolesnika sa sumnjom na aneurizmu arterija Willisijevog kruga i AV malformacijom.

Pretrage su bezbolne, nije potrebna prethodna priprema ,mogu se ponavljati više puta i traju oko 20 minuta. Na pretragu je potrebno ponijeti ranije nalaze.

Liječnici

Sanja Svalina, dr. med., spec. neurolog, subspec. neurolog-intenzivist

Medicinske sestre

Sanja Hajduk, bacc. med. tech.
Zrinka Miličević, ms
Mateja Benedik, bacc. med. tech.

Kontakt

Telefon: (032) 452-049