Laboratorij za EMNG

EMNG (Elektromioneurografija) je dijagnostička metoda ispitivanja električnih potencijala mišića i električne provodljivosti živaca korištenjem površinskih ili iglenih elektroda, uz pomoć koje se u korelaciji sa kliničkom slikom mogu dobiti korisne informacije o različitim oštećenjima perifernog živčanog i mišićnog sustava. Provodi se kod sumnje na oštećenje pojednih živaca ili korijenova živaca, najčešće kod bolesti kralježnice i diskopatija, išijasa, trzajne povrede, polineuropatija različitog uzroka, kompresivnih sindroma, kod različitih oblika miopatija i drugih neuroloških bolesti. Dijagnostička pretraga sastoji se od dva dijela – neurografije i miografije.

Miografijom se analizira električna aktivnost mišića u mirovanju i voljnom pokretu, ispituje se sterilnom iglenom elektrodom, tako da se igla elektroda uvede u ispitivani mišić simetrično i naizmjenično s lijeve, potom s desne strane. Pretraga nije posebno ugodna, ali je u potpunosti podnošljiva. Metoda je nezamjenjiva jer daje pravi odgovor o realnom stanju mišića.

Neurografijom se ispituje brzina provodljivosti motornih i osjetnih živaca ruku i nogu, naizmjenično, sa lijeve, potom sa desne strane, te kvaliteta odgovora koji se pri tome dobiju. Koriste se površne elektrode, a stimulira se strujom promjenljive jakosti koja nije posebno neugodna.

Pacijent tijekom pretrage leži. Prije samog ispitivanja se uzme kratka anamneza i neurološki status. Od pacijenta se očekuje potpuna suradljivost. Na pretragu je potrebno ponijeti ranije nalaze. Ovisno indikaciji i kompliciranosti, pretraga traje od 20 do 45 minuta.

Liječnici

Aleksandra Šimić, dr. med., specijalist neurologije
Siniša Majski, dr. med., specijalist neurologije, subspec. neurodegenerativnih bolesti
Julija Rimac, dr. med., specijalist neurologije, subspecijalist neuroimunologije

Medicinske sestre/tehničari

Sanja Hajduk, bacc. med. tech.
Kristina Gepert, ms
Damir Čuljak, med. tech.
Marko Bondža, med. tech.

Kontakt

Telefon: (032) 452-091