O nama

U Poliklinici bolnice svakodnevno funkcionira redovna neurološka ambulanta. U zgradi poliklinike se obavlja i najveći dio dijagnostičkih pretraga. Zaposleno je 5 medicinskih sestara/tehničara.

Odjel za neurologiju Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana dobio je i zvanično specijaliste uže specijalizacije iz pojedinih područja, te smo u ambulantama naše Poliklinike organizirali rad Ambulanti užih specijalizacija iz neurologije i to:

Ponedjeljak – Ambulanta za cerebrovaskularne bolesti
Utorak – Ambulanta za neuromuskularne bolesti
Srijeda – Ambulanta za epilepsije i poremećaje stanje svijesti
Četvrtak – Ambulanta za neurodegenerativne bolesti
Petak – Ambulanta za demijelinizacijske bolesti

Broj telefona neurološke poliklinike : (032) 452-090

Svakako treba istaći kako imamo dobru i kvalitetnu suradnju sa svim drugim bolničkim odjelima, te sa drugim medicinskim ustanovama.