Povijest odjela

Prvi puta se kao samostalna jedinica Odjel pojavljuje 1957. godine u okviru tadašnje Opće bolnice Vukovar. Prvi ginekolog u bolnici je bio dr. A. Gotlib koji je 1886 godine bio izabran za ravnatelja bolnice a u dokumentaciji je bilo navedeno da je u Pragu položio ispit iz porodništva.

Ginekološko-kirurški paviljon je otvoren 1940. godine u okviru ondašnje bolnice časnih sestara “Sv. Križa”, iako se većina porođaja obavljala kod kuće, a u slučaju komplikacija intervencije su radili kirurzi.

Od 1957. godine ginekološko-porođajni odjel se kao samostalna jedinica sastojao od dva dijela: rodilišta i ginekologije (u prizemlju stare zgrade, na mjestu današnje psihijatrije). Za rukovoditelja je imenovan dr. Stojanac, dok je dr. Mirko Karačić upućen na specijalizaciju iz ginekologije, koji po odlasku dr. Stojanca u mirovinu 1964. godine postaje voditelj, a nakon toga ga na tom mjestu zamjenjuje dr. Nikola Cetinić, koji ostaje voditelj Odjela do početka Domovinskog rata 1991. godine. Neposredno prije početka Domovinskog rata na Odjelu se godišnje rađa oko 1200 djece, a sam Odjel broji 64 postelje.

Iako je većina trudnica evakuirana na samom početku ratnih djelovanja ipak je tijekom opsade bilo 13 porođaja. Za vrijeme progonstva za voditeljicu Odjela se imenuje dr. Grozdana Žužić koja u mirnoj reintegraciji preuzima vođenje Odjela i ostaje do umirovljenja 2003. godine. Na Odjelu su od 1997. godine osim pok. dr. Pavla Uglješića radili i dr. Renato Šumski, dr. Mirjana Semenić Rutko, dr. Željko Vlačić, dr. Tomislav Ćavar, dr. Brankica Cikoja, dr. Natalija Širić i dr. Lovorka Vidović-Gajger.

Od 2003. godine, voditelj Odjela postaje dr. Renato Šumski.