Jedinica intenzivnog liječenja

JIL ima 6 postelja: dvije u zajedničkom centralnom prostoru i četiri u odvojenim manjim prostorima – boksovima; dva boksa imaju uvjete za izolaciju. Uz svaku postelju nalaze se uređaji za praćenje vitalnih funkcija a uz četiri postelje uređaji za strojno disanje – ventilatori. Vitalni parametri prate se kontinuirano ili u zadanim vremenskim intervalima i dostupni su liječnicima i sestrama na monitoru uz postelju bolesnika kao i preko centralne jedinice, dakle u svakom trenutku. U JIL-u se liječe i nadziru pacijenti nakon većih kirurških i ginekoloških operacija, nekirurški bolesnici sa nedostatnom funkcijom kardiocirkulatornog i respiratornog sustava, bolesnici sa poremećajem svijesti zbog patoloških zbivanja u centralnom živčanom sustavu te različita trovanja. U prostoru JIL-a može se obaviti UZV dijagnostika i RTG srca i pluća. Kod bolesnika na strojnoj ventilaciji radimo bronhoskopiju, kod dugotrajno intubiranih perkutanu traheotomiju. Uključeni smo u program doniranja organa.

U smjeni rade tri ili četiri medicinske sestre i tehničara, tijekom radnog vremena anesteziolog je stalno prisutan, tijekom dežurstva stalno dostupan.

Posjete su od 14 do 13 sati, nedjeljom od 10 do 12 sati (uz pristanak bolesnika).