News 2


22. rujna 2023.

Temeljem članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar i odobrenom Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva RH, KLASA: 0

22. rujna 2023.

Temeljem članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar, odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2017. godinu M

22. rujna 2023.

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, KLASA: 100-01/23-03/40, URBROJ: 534-04-1-1/8-23-16 od 05. rujna 2023. godine i članka 20. Statuta Nacionalne me

21. rujna 2023.

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar Ravnatelj je dana 20. rujna 2023. godine donio Odluku o izabranim kandid

13. rujna 2023.

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj

3. rujna 2023.

U Memorijalnom centru Domovinskog rata Vukovar od 2. do 4. rujna 2023. godine u organizaciji Hrvatske udruge medicinskih sestara/tehničara i drugih radnika u z

Posted in Događanja
Load More