EU1 Izvještavanje o napretku projekta

Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj,

Operativni program “Koherentnost i kohezija”

Primopredaja izvedbenog projekta
21. lipnja 2017. godine

Sukladno Ugovoru br. 107/2017, Izrada izvedbenog projekta sa projektantskim nadzorom gradnje i opremanja novo izgrađenog objekta dnevne bolnice – odjela za psihijatriju od 12.06.2017. godine ovim putem se potvrduje da je dana 21.06.2017. godine Izvršitelj predao a Naručitelj zaprimio:

  1. Izvedbeni projekt za rekonstrukciju i dogradnju objekta dnevne bolnice – odjela za psihijatriju, broj TO: 36/16-IP-G u cetiri primjeraka u tiskanom uvezu.
  2. Izvedbeni projekt za rekonstrukciju i dogradnju objekta dnevne bolnice – odjela za psihijatriju, broj TO: 36/16-IP-G u dva primjerka snimljenog projekta na CD-u.
Ugovor o građenju
12. lipnja 2017. godine

Dana 12. lipnja 2017. godine potpisan Ugovor o građenju između Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i Zajednice ponuditelja koju čine: Vodotoranj d.o.o.Euromix d.o.o., i Ured ovlaštenog inženjera geodezije vl. Zoran Marčec, kojim se uređuju uvjeti gradnje objekta dnevne bolnice – odjela za psihijatriju na lokaciji Vukovar, Županijska 74.

 
Ugovor o izradi izvedbenog projekta
12. lipnja 2017. godine

Dana 12. lipnja 2017. godine potpisan Ugovor o izradi izvedbenog projekta sa projektantskim nadzorom gradnje i opremanja novo izgrađenog projekta dnevne bolnice – odjela za psihijatriju između Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i TAENIA d.o.o., kojim se uređuju uvjeti izrade izvedbenog projekta sa projktantskim nadzorom gradnje i opremanja novo izgrađenog objekta dnevne bolnice – odjela za psihijatriju, na lokaciji Vukovar, Županijska 74.

Uvodna konferencija
Dana 21. travnja 2017. godine održana je Uvodna konferencija za tisak kojom je informirana šira javnost o pokretanju projekta “Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnoj kirurgiji u Općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih veterana”. Konferenciji su između ostalih nazočili: Gabrijela Žalac, dipl.oec., ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Kristina Bilić, pomoćnica ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Denis Kovačić, dr. med., pomoćnik ministra zdravstva, Sanja Galeković, v.d. voditelja Odjela za pripremu i provedbu projekata u područjima socijalne, zdravstvene i obrazovne infrastrukture u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Mislav Sovulj, pomoćnik ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, Katarina Leovac, viša stručna savjetnica, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, Mislav Grubeša, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ivan Nakić, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, Mirko Smoljić, dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ Vukovar, Igor Gavrić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara i član Upravnog vijeća OŽB Vukovar, Božo Galić, dipl.ing., župan Vukovarsko-srijemske županije, Mato Puljić, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije, Marijan Pavliček, zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara, Danijel Rehak, predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora. Osim uvaženih gostiju konferenciji su nazočili i mnogi zaposlenici OŽB Vukovar, te gosti iz drugih zdravstvenih i nezdravstvenih ustanova grada i županije. Voditeljica projektnog tima mr.sc. Vesna Bosanac predstavila je projekt prigodnom prezentacijom:
 
 
 
Reportaža Vinkovačke televizije o Projektu

Reportaža Vinkovačke televizije o projektu “Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnoj kirurgiji u Općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih veterana”

Savjetovanje o javnoj nabavi
24. ožujka 2017. godine
 
Sukladno odredbi članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 126/16), javni naručitelj Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana a prije provedbe otvorenog postupka javne nabave za Izvođenje građevinskih radova – rekonstrukcije, prenamjene i dogradnje dnevne bolnice – odjela za psihijatriju proveo Savjetovanje o javnoj nabavi za izvođenje radova gradnje. Savjetovanje trajalo od 17.03.2017. godine do 23.03.2017. godine.