Autor: admin

3. veljače 2023.

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, KLASA: 700-01/22-03/73, URBRO.I: 534-04-1-U8-22-14 od 24. studenog 2022. godine, članka 20. statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar i članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar objavljuje Natječaj za prijem radnika na neodređeno vrijeme: 2 RADIOLOŠKA TEHNOLOGA rn/ž i 1 PRIMALJA/ASISTENTICA m/ž.

1. veljače 2023.

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar, a nakon provedenog Natječaja za prijem radnika na neodređeno vrijeme, ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar donio je dana 30. siječnja 2023. godine Odluku o poništavanju dijela natječaja, i to u dijelu pod točkom 1. za prijam 2 (DVA) RADIOLOŠKA TEHNOLOGA m|ž.

27. siječnja 2023.

Posted in New
25. siječnja 2023.

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar Ravnatelj je dana 24. siječnja 2023. godine donio Odluku o izabranim kandidatima po natječaju za radno mjesto 6 (šest) medicinskih sestara/tehničara.

24. siječnja 2023.

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar Ravnatelj je dana 24. siječnja 2023. godine donio Odluku o izabranom kandidatu po Natječaju za radno mjesto primalje asistentice.

23. siječnja 2023.

Lions klub Vukovar, Nacionalna memorijalna bolnica “Dr. Juraj Njavro” Vukovar, Veleučiliste Lavoslav Ružička u Vukovaru i Alumni VEVU organiziraju 8. ZNANSTVENI STRUČNI SIMPOZIJ DR. VLADIMIR EMEDI. Simpozij pod nazivom “Svjetski dan bolesnika” održat će se 10. veljače 2023. godine s početkom u 17:00 sati u Edukacijskoj dvorani Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar.

Predavanja će biti bodovana sukladno pravilniku HLK, HKF, HKMS i HKZR.

Posted in Najave