Odluka o izboru specijalizanata za specijalističko usavršavanje iz neurologije

29. studenoga 2023.

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar i članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (“Narodne novine” broj 83/2015 ) ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar donio je dana 28. studenog 2023. godine Odluku o izboru specijalizanata za specijalističko usavršavanje iz neurologije…