“Vratili smo se” 2023

13. studenoga 2023.

Još jednom nam je prof.dr. Vladimir Gašparović doveo uvažene predavače iz zagrebačkih klinika. Ovaj puta u sklopu 22. sastanka Vukovar hitna i intenzivna medicina. Sastanak je održan 10. i 11. studenog 2023. godine u Edukacijskoj sali Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar. Organizator sastanka bilo je Hrvatsko društvo za hitnu i internističku intenzivnu medicinu (HDHIIM), a pradvači su bili: prim.dr. Dubravka Bosnić, doc.dr.sc. Maja Baretić, prof.dr.sc. Tvrtko Hudolin, akademik Bojan Jelaković, prof.dr.sc Petra Brečić, prim.dr.sc. Emil Kinda, prim.dr.sc. Milivoj Novak i prof.dr.sc. Igor Nikolić.

Posted in Događanja