Simpozij – Zadaće medicinske sestre/tehničara u lokalnoj zajednici

30. listopada 2023.

Dana 14. rujna 2023. godine Dom zdravlja Vinkovci organizirao je Simpozij medicinskih sestara i tehničara pod nazivom “Zadaće medicinske sestre/tehničara u lokalnoj zajednici” koji se održao u Vinkovcima.

Zadaće patronažne sestre u zdravstvenom odgoju predškolske i školske djece, potreba zdravstvenog prosvjećivanja kroz medije te prepoznavanje i razumijevanje problema samačkog života osoba starije životne dobi, samo su neke od tema Simpozija. Uz niz zanimljivih i stručnih usmenih izlaganja, među polaznicima Simpozija aktivno su sudjelovali i djelatnici naše ustanove:

Ivan Sičanica, bacc.med.techn. s temom „Sestrinsko otpusno pismo bolesnika liječenog od alkoholizma – prikaz slučaja“;
Nikolina Kesegić, mag.med.techn. s temom „Prehrana palijativnog pacijenta na PEG – prikaz slučaja u JIL- u NMB Vukovar“.

Na Simpoziju se razgovaralo se o problemima i nedostacima s kojima se medicinske sestre/tehničari susreću u svakodnevnom radu u lokalnoj zajednici, ali i o njihovoj nezamjenjivoj ulozi u našemu društvu.

Posted in Sestrinstvo