Odluka o izabranom kandidatu po natječaju – zdravstveno-laboratorijski tehničar

13. listopada 2023.

Na temelju Plana prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu Ministarstva zdravstva RH, KLASA: 023-03/22-01/427, URBROJ: 534-7-2-3/1-23-08 od 24. veljače 2023. godine, te članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar, ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar dana 12. listopada 2023. godine, donosi Odluku o izabranom kandidatu po natječaju za zapošljavanje zdravstvenih radnika — pripravnika na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine u svrhu pripravništva za zvanje zdravstveno-laboratorijski tehničar.