Odluka o izabranim kandidatima po natječaju za radno mjesto 4 medicinske sestre/medicinska tehničara

21. rujna 2023.

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar Ravnatelj je dana 20. rujna 2023. godine donio Odluku o izabranim kandidatima po natječaju za radno mjesto 4 (četiri) medicinske sestre/medicinska tehničara